PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Zaključek tečaja – višji gasilec

V soboto 1. februarja 2020 je v poklicni gasilski enoti ZGRS Sežana potekal zaključni izpit tečaja za pridobitev čina višji gasilec. Tečaj je organizirala Kraška gasilska zveza.

Pisni del izpita so tečajniki opravili že 17. januarja. Zaključni izpit poteka v dveh delih. Najprej morajo tečajniki opraviti ustni izpit, ki poteka tako, da tečajniki izberejo naključnih 7 vprašanj na katera odgovarjajo. Vsaj 5 vprašanj morajo odgovoriti pravilno.

Drugi del izpita je praktični del. Na praktičnem delu dobi gasilec nalogo, ki jo mora ob podpori gasilcev pravilo izpeljati – vodi intervencijo. Delo tečajnikov nadzoruje in ocenjuje ocenjevalec, ki ga določi Gasilska zveza Slovenije. Iz našega društva je tečaj uspešno opravilo 6 gasilcev.

Člani in članice PGD Komen vsem tečajnikom iskreno čestitamo!