PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Obisk vodnega zajetja Klariči z mladinci PGD Komen

Dandanes je pitna voda skoraj samoumevna. Pa vendar se je v letošnjem sušnem poletju pokazalo, da lahko skrajne vremenske razmere privedejo tudi do pomanjkanje vode. Zato smo mentorji PGD Komen v sklopu vaj za mladince PGD Komen pripravili ogled vodnega vira Klariči pri Brestovici na Krasu od koder dobiva vodo celoten Kras.
Predstavljen nam je bil način oskrbe prebivalcev Krasa s pitno vodo, delovanje črpalk, vodovodnega sistema in dežurstev zaposlenih na Kraškem vodovodu.