PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Pionirji spoznavali IDA

Na prvih letošnjih vajah, ki so potekale v petek 8. januarja 2016 so pionirji spoznavali izolirani dihalni aparat (IDA).
Mentorji so našim najmlajšim članom in članicam prestavili kje oz. kdaj gasilci sploh uporabljamo IDA, kako so sestavljeni in kako se jih uporablja. Seveda ne bi bili pravi gasilci, če ne bi dihalnega aparata tudi poizkusili. Tako so si tisti pionirji in pionirke, ki so si to želeli nadeli masko in spoznali rabo dihalnega aparata.