PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Pionirji spoznavali osebno zaščitno opremo

V petek 23. 1. 2015 so naši mentorji pionirjem predstavili osebno zaščitno opremo gasilca.

Pionirji so spoznali kombinezon za gašenje požarov v naravi, težko ognjevarno obleko in dežno obleko, čelado za lažje tehnične intervencije in požare v naravi in čelado za zahtevnejše intervencije. Naši mentorji so mladini razložili razlike med oblekami in namen uporabe, seveda pa so lahko vso opremo pionirji tudi preizkusili na sebi.