PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Pionirji spoznavali TPO

V petek 19. junija 2015 so pionirji spoznavali osnove temeljnih postopkov oživljanja (TPO). Mentorji so pionirjem pokazali kako se pravilno izvaja postopke in na kaj je potrebno biti pozoren. Na koncu vaj so tisti pionirji, ki so želeli lahko TPO tudi preizkusili na lutki.