PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Prve vaje mladincev PGD Komen po poletnem odmoru

V četrtek 12. 9. 2013 smo z mladinci začeli prve vaje gasilske mladine po poletnih počitnicah.

Glede na to, da je za nami naporna sezona požarov v naravi smo se odločili, da bomo z mladinci temeljito očistili vozilo GVGP – 1. V ta namen smo najprej vozilo izpraznili, pregledali in očistili orodja. Nato smo še odvili cevi jih pregledali in očistili. Očistili smo tudi nadgradnjo vozila (notranjost boksov). Temu je sledilo še čiščenje potniškega prostora vozila in šip. Na koncu smo vozilo še oprali in opremo ponovno pospravili na mesto.

Take vaje so za našo mladino odlične saj tako ponovijo poznavanje vozil in opreme, hkrati pa spoznavajo kako se vzdržuje vozila.