PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Septembrske vaje mladincev

V mesecu septembru so imeli naši mladinci dvakrat vaje in sicer na temo požarov na objektih.

Na prvih vajah so se mladinci učili osnove trodelnega napada (postavitev trojaka, napajanje vozila, napadi iz trojaka,…).

Na drugih vajah so mladinci ponovili trodelni napad in se učili kako gasilci v pravih požarih preiskujemo prostore. Pri tem smo mladince opremili v prave gasilske obleke, ki jih uporabljamo izključno za učenje mladine. Mladinci so bili nad vajami zelo navdušeni zato bomo z njimi nadaljevali tudi v oktobru.

Vaje so potekale v soboto 2. in 16. septembra.