PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Septembrske vaje pionirjev

V mesecu septembru so imeli naši pionirji dvojne vaje, na katerih so spoznavali osebno in skupno zaščitno opremo, ter svečane obleke gasilcev.

Prve vaje so bile namenjene osebni zaščitni opremi in svečanim oblekam. Pionirjem so mentorji predstavili obleko za požare v naravi in težko ognjevarno obleko za najzahtevnejše intervencije z vso pripadajočo opremo (rokavice, čelade,…). Na koncu so jim predstavili še gasilsko delovno in svečano obleko.

Na drugih vajah so pionirji spoznavali skupno zaščitno opremo, ki jo imamo v vozilu GVC 16/25. Med to opremo spadajo vrvi, pasi, izolirani dihalni aparati itd. Ob koncu vaj so pionirji z mentorji preizkusili uporabo zaščitnega pasu na lestvah.

Vaje so potekale v petek 8. in 22. septembra.