PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje pionirjev – trodelni napad

V petek 13. oktobra 2017 so potekale redne vaje pionirjev. Na tokratnih vajah so pionirji obnavljali znanje iz trodelnega napada.
Mentorji so pionirjem najprej predstavili trodelni napad in ga postavili. Nato so bili na vrsti pionirji, ki so s pravimi gasilskimi armaturami in iz gasilskih vozil postavili cevovode in tri napade. Mentorji so jih pri delu spremljali in jim pomagali, da so delo varno in pravilno opravili.