PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje pionirjev – vozila in družabne igre

V soboto 26. septembra 2020 so v društvu potekale redne vaje pionirjev in pionirk. Na vajah so mentorji prikazali gasilska vozila in opremo. Vaje so zaključili z družabnimi in motivacijskimi igricami.