PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje pionirjev za tekmovanje

Z marcem mesecem se je začela mladina pripravljat na tekmovanje Kraške gasilske zveze. Tekmovanje je zelo pomembno, saj se ekipe, ki dosežejo prva tri mesta uvrstijo naprej na regijsko tekmovanje OK regije. To tekmovanje pa predstavlja odskočno desko za državno tekmovanje, ki bo organizirano v letu 2018.

Letos pionirske ekipe tekmujejo v naslednjih disciplinah: vaja z vedrovko, štafeta s prenosom vode in razvrščanje. Iz našega društva se bodo tekmovanja udeležile dve ekipi pionirjev in ena ekipa pionirk.