PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje prve pomoči za mladince PGD Komen

V soboto 31. 1. 2015 smo za mladince PGD Komen pripravili vsako letne vaje iz prve pomoči. Vaje so bile razdeljene na dva sklopa in sicer v prvem sklopu so mladinci ponovili pristop do poškodovane osebe, ocena stanja, položaj za nezavestnega in temeljne postopke oživljanja. V drugem sklopu pa so mladinci spoznavali kompresijsko obvezo in obvezo kolen/komolca, ter imobilizacijo. Na naslednjih vajah bomo obravnavali še obvezo glave in uporabo nosil.

Pri izvedbi vaj nam je pomagal reševalec NMP Sežana, Andraž Žiberna za kar se mu v imenu mladine PGD Komen zahvaljujemo.