PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaje vozlov in navezave orodja

Mladinci so v soboto 4. februarja 2017 obnavljali znanje vozlov in navezave gasilskih orodji. Ponovili so vezanje več vozlov (bič, polbič, osmica) in navezovali gasilsko sekiro ter ročnik. Na koncu vaj so se naučili, kako se gasilko orodje prenaša na višje položaje (v višja nadstropja).