PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Zaključena mladinska veščina prve pomoči 2014

V petek 14. marca 2014 je potekal zaključni izpit za mladinsko veščino bolničar.

Izpit je bil sestavljen iz dveh delov, pisnega in ustnega. Pisni izpit je bil sestavljen iz petnajstih vprašanj, po izpitu so mladinci ustno zagovarjali izpit in pod vodstvom Andraža Žiberne (NMP Sežana) prikazali še praktično vajo. Izpit se je ocenjeval z OPRAVIL / NI OPRAVIL. K izpitu je pristopilo 14 mladincev, vsi so izpit uspešno opravili.

Priznanja in značke veščine jim bodo podeljena na Zboru mladih PGD Komen.

Tečaj je trajal od 9. januarja 2014 do 14. marca 2014. Tečaj je zajemal šest vaj prve pomoči, od tega ene praktične vaje (imobilizacije, povijanje ran, ponovitev položajev,…) in eno vajo za TPO in AED, ki jih jo vodil reševalec NMP Sežana. Na preostalih vajah so mladinci skozi predavanja in praktične prikaze spoznavali kaj je prva pomoč in Nujna medicinska pomoč, verigo preživetja, pristop na kraj nesreče (kot očividec), klic na 112, triažo, osnovni položaji poškodovanih, oprema prve pomoči, kaj je šok, vrste poškodb in sanacija poškodba (krvavitve, ureznine, zlomi), kaj so opekline in sanacija le teh, nagla obolenja (napadi, kapi,…), zastrupitve, poškodbe v povezavi z elektriko,…

Osnovna literatura za izpeljavo tečaja je bil Priročnik za delo z mladino GZS in nasveti ter znanje reševalca NMP Sežana.