PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Zaključno srečanje mladine 2022

V soboto 11.6.2022 se je v lovski koči med Kobjeglavo in Štanjelom odvijal Zbor mladih in zaključek leta. Zbor mladih je organ, ki se prav tako kot Občni zbor sestane enkrat letno in ga sestavljajo pionirji in mladinci društva. Najprej je prisotne pozdravil predsednik Komisije za delo z mladino, predlagal dnevni red in člane delavnega predsedstva. Nato so sledila poročila predsednika Komisije za delo z mladino, predstavnika mladincev in predstavnika pionirjev za leto 2021. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je na Zboru mladih zadostno število mladine in lahko nadaljuje z delom. Predsednik Komisije za delo z mladino je podal še plan dela za leto 2022. Poročila in plan so bila soglasno sprejeta. Na koncu sta prisotne pozdravila še predsednik in poveljnik društva ter jih pohvalila za dosedanje dobro delo.
Po končanem uradnem delu je sledila še pogostitev z jedmi iz žara, mesnice Tošč iz Štanjela in sladkim presenečenjem v obliki sladoledov podjetja Leone iz Ajdovščine.
Na koncu je sledilo še druženje vseh prisotnih ob zabavnih igrah, ki so jih pripravili mentorji. Vsem prisotnim staršem, mladini, mentorjem ter poveljniku in predsedniku društva se zahvaljujemo za prihod.
Še posebna zahvala gre mesnici Tošč iz Štanjela in podjetju Leone iz Ajdovščine, saj so svoje izdelke podarile in tako omogočile nepozaben zaključek leta.

Člani in članice PGD Komen želimo našim najmlajšim članom prijetne poletne počitnice.