PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Zbor mladih 2018

V soboto 10. marca 2018 je mladinska komisija skupaj z gasilsko mladino organizirala redni Zbor mladih PGD Komen.

Zbor je otovorila predsednica mladinske komisije, ki je predstavila dnevni red in predlagala delovno predsedstvo, ki je po izvolitvi tudi vodilo zbor mladih.

Zbrani starši in gasilska mladina so prisluhnili poročilom o delu v letu 2017, ki ga je za mentorje predstavila predsednica komisije za mladino, delo o pionirjih in mladincih pa so predstavili izbrani predstavniki, ki jih je mladina določila na prejšnjih vajah. Po poročilih je sledila razprava in sprejem poročil. Zbor mladih se je nadaljeval s predstavitvijo plana dela za leto 2018, ki ga je zbor mladih tudi potrdil.

Zbor mladih se je zaključil še z besedo staršev, ki so naklonili mentorjem in mladini nekaj pohvalnih in spodbudnih besed, za zaključek pa je zbrane nagovoril tudi podpredsednik gasilskega društva.

Po zaključku zbora je sledilo še druženje ob pici.