PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Zbor mladih PGD Komen 2015

V petek 27. marca 2015 je mladina PGD Komen pripravila in izpeljala Zbor mladih PGD Komen 2015.

Zbor je otovoril Predsednik komisije za delo z mladino PGD Komen, ki je pozdravil vse prisotne, predlagal dnevni red zbora in sestavo delovnega predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske komisije in overovatelja zapisnika. V nadaljevanju je zbor mladih vodilo delovno predsedstvo, ki so ga sestavljali mladinci. Na zboru mladih so poročilo o delu v letu 2014 podali predsednik MK PGD Komen, predstavnik mladincev in predstavnik pionirjev. V nadaljevanju je predsednik MK PGD Komen predstavil plan dela z gasilsko mladino v letu 2015. Na koncu so vse prisotne nagovorili še poveljnik in podpredsednik PGD Komen.

Zbor mladih smo zaključili z druženjem ob pici, zbora mladih so se poleg mladine PGD Komen udeležili še njihovi starši, poveljnik in podpredsednik PGD Komen.