PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Zbor mladih PGD Komen 2016

V petek 1. aprila 2016 je gasilska mladina PGD Komen organizirala Zbor mladih PGD Komen 2016.
Zbor mladih je potekal po enakem redu kot poteka Občni zbor članov. Zbor mladih je odprl Predsednik MK PGD Komen, ki je predlagal organe Zbora mladih (delovno predsedstvo, zapisnikarja,…). Poročila o delu za leto 2015 so podali Predsednik MK PGD Komen, predstavnik pionirjev, predstavnik mladincev in verifikacijska komisija, ki je preštela zbrano mladino na zboru. Nadalje je Predsednik MK PGD Komen predstavil plan dela za leto 2016 in želje mladine, ki jih bomo mentorji poskušali uresničiti. Tako poročila kot plan dela so otroci soglasno sprejeli, pripomb ni bilo.
Ob koncu zbora mladih sta vse zbrane pozdravila še namestnik poveljnika in podpredsednik društva PGD Komen.
Poleg otrok in mentorjev so se zbora mladih udeležili še nekateri starši.