PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Zbor mladih PGD Komen 2023

V soboto 10. junija 2023 je gasilska mladina skupaj z mentorji pripravila Zbor mladih PGD Komen.

Zbor mladi je otvorila predsednica komisije za delo z mladino PGD Komen, ki je predstavila dnevni red zbora in predlagala delovno predsedstvo. Nato je vodenje zbora prevzelo delovno predsedstvo sestavljeno iz mladih gasilcev in gasilk PGD Komen.

Na zboru mladih so predsednica za delo z mladino, predstavnik mladincev in predstavnik pionirjev predstavili delo mladih v našem društvu v letu 2022 in plan dela za leto 2023.  Vse zbrane je ob zaključku pozdravil še poveljnik društva. Zbora mladih so se udeležili mladi gasilci in gasilke PGD Komen, njihovi starši, mentorji in vodstvo društva.