PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Letošnji dogodki

04. 05. 2023

Sveta maša na god svetega Florjana

Gasilci PGD Komen smo se udeležili svete maše ob godu svetega Florjana, ki v slovenski gasilski kulturi velja za zaščitnika gasilcev. Gasilci in gasilke smo se zbrali v gasilskih oblekah in v sprevodu odkorakali v cerkev, kjer je gospod župnik daroval mašo za vse žive in pokojne gasilce, ter nam zaželel varno delo in čim manj intervencij.

 

20. 04. 2023

Skupščina Kraške gasilske Zveze.

V četrtek, 20. aprila 2023, je v Povirju potekala Skupščina Kraške gasilske zveze, ki jo je tokrat organiziralo PGD Povir.
Iz PGD Komen se je Skupščine udeležilo pet predstavnikov.

04. 04. 2023

Odlikovanje za posebne zasluge – Marko Adamič

V torek, 4. aprila, je po seji upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, potekala krajša slovesnost, kjer sta predsednik Janko Cerkvenik in poveljnik Franci Petek podelila odlikovanja zaslužnim članom GZS. Med temi je bil tudi naš član Marko Adamič, ki opravlja funkcijo regijskega poveljnika Obalno-kraške regije in je obenem tudi član poveljstva GZS. Prejel je odlikovanje za posebne zasluge. Odlikovanje za posebne zasluge se podeljuje članom gasilske organizacije in organizacijam za posebej uspešno delo pri krepitvi gasilske organizacije ter za izredno delo na področju drugih gasilskih nalog v preventivi, operativi, vzgoji in usposabljanju, delu z mladimi, oziroma za druge uspešno opravljene naloge v gasilskih organizacijah, ki prispevajo k uspešnejšemu razvoju in napredku gasilstva v Sloveniji. Ob podelitvi priznanja je bilo poudarjeno: Marko je vstopil v PGD Komen 1982 leta kot pionir in že takrat pokazal, da nosi v sebi občutek odgovornosti in srčnosti. Rastel je z društvom na vajah, tekmovanjih in neposrednih akcijah tako samodisciplinirano, da smo ga že leta 2000 imenovali ta namestnika poveljnika PGD Komen. Pet let se je uspešno potrjeval v funkciji do te stopnje, da smo mu že leta 2005 zaupali nalogo poveljnika in je hkrati postal član poveljstva Kraške gasilske zveze Sežana. Mandat 10 let je bil za Mrakota preizkušnja in hkrati strokovna rast najprej v funkcijo namestnika, za tem pa poveljnika. V tem času so zaživele tudi njegove organizacijske sposobnosti in izvirne pobude, ki jih je odgovorno prinašal v društvo in z še večjo zagnanostjo z nami tudi uresničeval. Posegi v gasilski dom, iz leta v leto večje vlaganje v opremo in vozni park, vse te uspehe smemo pripisati tudi Markotu, ki je leta 2010 sprejel funkcijo predsednika PGD Komen in postal član upravnega odbora Kraške gasilske zveze. V naših gasilskih vrstah je, spričo zahtevnejših posegov pri požarih in drugih naravnih nesrečah, zaživelo tudi
zahtevnejše usposabljanje. Marko je dal znanju posebno mesto in se najprej sam dokazal v tej novi potrebi, ki jo je pokazalo življenje. Prepričani smo, da je to znanje botrovalo, da je brez oklevanja sprejel leta 2013 poveljstvo Obalno kraške gasilske regije in članstvo v poveljstvu Gasilske zveze Slovenije. Ponosni smo na njegove smele korake na področju gasilstva, kajti uspehi, ki jih je dosegel, niso muha enodnevnica, so kažipot prihodnosti našega gasilstva. Na tem mestu lahko ugotovimo, da njegovo delo na nivoju naše gasilske regije bilo v 10 letih na zelo visokem nivoju. Ogromno je pripomogel k izobraževanji pri organizaciji in izpeljavi tečajev za Gasilskega častnika. Sodeloval je tudi pri vseh regijskih tekmovanjih na področju mladine kot članov in starejših gasilcev. Veliko delo je opravil pri organizaciji in izpeljavi državnega gasilskega tekmovanja v Kopru leta 2016. Vseskozi je sodeloval na vseh večjih intervencijah, kjer je bilo potrebno njegovo znanje. Naj naštejemo le nekaj: leta 2016 je sodeloval pri požaru nad kraškim robom v občini Koper; leta 2018 je sodeloval pri pomoči krajanom po hudi toči v Črnomlju; leta 2020 je sodeloval pri požaru Kastelec – Petrinje; leta 2021 je sodeloval v skupini, ki je odšla na pomoč v Severno Makedonijo; leta 2022 na največjem požaru v zgodovini Slovenije na Krasu; istega leta tudi na požaru nad Socerbom. Ti uspehi se posebej zrcalijo v osebnostnih vrlinah, strokovnem znanju in hitrem ukrepanju. Za vse to si Marko zasluži Odlikovanje za posebne zasluge.

Čestitamo!

01. 04. 2023

Gasilci PGD Komen na strokovnih dnevih Borisa Stevanoviča na Rogli

V soboto 01. in nedeljo 02. aprila 2023 so na Rogli potekali 15. strokovni dnevi Borisa Stevanoviča. Strokovni dneve organizira Gasilska zveza Gorenjske in so namenjeni izpopolnjevanju gasilcev na vseh področji v gasilstvu (operativa, zakonodaja, novosti…).

Vsako leto se na dnevih zvrstijo strokovnjaki iz različnih področji, predstavijo se analize največjih intervencij, ki so se zgodile v Sloveniji in tujini v zadnjem letu, predstavi se nove tehnologije in mnogo drugega.

Letos so gasilci v dveh dneh tako spoznali naslednje tematike: Potres v Turčiji – Odziv Mehanizma CZ EU – sodelovanje Slovenije, Gašenje iz zraka v SLO v prihodnje – predstavitev letala AIR TRACTOR, aplikacijo EURONCAP, kaj smo se naučili pri požaru KRAS 2022, izobraževanje slovenskih gasilcev, davčne olajšave za operativne gasilce pri dohodnini, novosti na telekomunikacijskem področju, Potres v Turčiji Odziv Slovenije – Sodelovanje enote z reševalnimi psi, VODIK – Gorivo prihodnosti? – novi izzivi za gasilce, Požar Majdičev mlin v Kranju, Gasilstvo v Ukrajini v zadnjem letu.

Iz našega društva se je strokovnih dni udeležilo 5 gasilcev kot poslušalci seminarja ter dva predavatelja.

11. 03. 2023

Občni zbor društva 2023

V soboto 11. marca 2023 je potekal občni zbor PGD Komen. Ta je bil še posebej pomemben, saj smo zaradi mandatnega leta, člani društva izvolili tudi novo vodstvo.
Seja je potekala po ustaljenem dnevnem redu vendar zaradi zdravstvenih odsotnosti nekoliko drugače. Občni zbor je z uvodnim pozdravom začel poveljnik društva, nato je sledila izvolitev organov zbora, ki so vodili občni zbor. V nadaljevanju so bila podana poročila predsednika katerega je prebral član upravnega odbora, poveljnika, tajnika, nadzornega odbora, predsednico za delo z gasilsko mladino, predsednice za delo z članicami in predsednika komisije za delo z veterani. Navzoči so najprej poslušali poročila organov društva, ter potrjevanje le teh, nato so sledile volitve, temu pa je sledila predstavitev plana dela za leto 2023.

Kot že omenjeno pa je bil letošnji Občni zbor tudi volilni, pri čemer smo člani društva vodenje društva že četrti mandat soglasno zaupali Marku Adamiču, drugi mandat pa poveljniku Blažu Rogelja. Poleg njiju je Občni zbor izvolil še ostale člane Upravnega odbora, Poveljstva, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije.

Po volitvah so pozdrave podali še gostje iz našega pobratenega društva PGD Zgornja Kungota, župan Občine Komen, direktor – poveljnik poklicne gasilske enote ZGRS Sežana, predsednik KGZ, poveljnik CZ Komen, gostje iz gasilskih društev naše gasilske zveze KGZ in Gasilske zveze Goriške.

Na koncu občnega zbora je komisija za odlikovanja in priznanja podelila še napredovanja in priznanja za člane našega gasilskega društva.

 

22. 02. 2023

Obisk 5. razreda OŠ Komen in Štanjel

V sredo 22. februarja 2023 so nas obiskali osnovnošolci petega razreda OŠ Komen in Štanjel.
Obisk smo začeli s kratko predstavitvijo prostovoljnega gasilstva v Sloveniji in delovanja našega društva. Predstavitev je potekala v sejni sobi. Nato smo se preselili v garderobne prostore, kjer jim je bila predstavljena osebna in skupna oprema gasilcev ter vozilo GVC-1 z vso pripadajočo opremo.
Po predstavitvah je sledili prikazi: požara olja na štedilniku z nepravilnim in pravilnim gašenjem, prikaz požara plinske jeklenke s pravilno pogasitvijo.

Za obisk se vodstvu šole in osnovnošolcem iskreno zahvaljujemo!

10. 02. 2023

Sestanek operativne enote PGD Komen

V petek 10. februarja 2023 je poveljstvo sklicalo sestanek operativne enote, ki ga je vodil poveljnik društva.

Na sestanku se je operativna enota seznanila z: statistiko intervencij, vaj, usposabljanj in drugih dogodkov v društvu.
Nato je poveljnik predstavil načrt za leto 2023: načrtovane vaje, izobraževanja, gasilska tekmovanja, delovne akcije v društvu.

Predsednik društva je na kratko predstavil plan nabave v tekočem letu in aktualne zadeve v društvu.

Sestanek smo zaključili z prijetnim druženjem v klubskem prostoru društva.

27. 01. 2023

Slovesnost ob 50. obletnici NK Komen

V petek 27.01 sta se član in članica PGD Komen udeležila slavnostne seje ob 50 letnici delovanja NK KOMEN.
Vsi govorci so poudarili velik pomen, ki ga je NK Komen v 50-ih letih delovanja za razvoj nogometa in športa na Krasu prispeval. Mladi so tisti, ki bodo v prihodnosti skrbeli za razvoj kluba, nogometa in športa nasploh.
Člani PGD Komen čestitamo NK Komnu za 50 let delovanja in jim želimo še mnogo uspešnih let ter zmag na tekmah.