PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Letošnji dogodki

02. 03. 2021

Boris Budal prejemnik plakete Civilne zaščite

Dan 1. marec je za pripadnike in pripadnice civilne zaščite dan, ko obeležujemo naše delovanje. Na ta dan vsako leto podelijo najvišja priznanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V letošnjem letu je med prejemniki priznanj tudi naš član Boris Budal. Prejel je plaketo Civilne zaščite, ki se podeljuje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Boris je na področju gasilstva aktiven že več kot 40 let. Deluje v prostovoljnih in poklicnih gasilskih vrstah, kot član PGD Komen in poklicni gasilec v gasilski enoti ZGRS Sežana. Opravljal je številne funkcije, bil je poveljnik PGD Komen in poveljnik Krške gasilske zveze, trenutno je vodja preventive in namestnik poveljnika v ZGRS Sežana, je član komisije za požare v naravi pri Gasilski zvezi Slovenije, sodeluje tudi v komisijah na KGZ in PGD. S svojim delom je vedno stremel k razvoju našega gasilskega društva in gasilstva na Krasu.

Članice in člani PGD Komen Borisu Budalu iskreno čestitamo in mu želimo uspešno delo še naprej!

25. 02. 2021

Spomladansko čiščenje in kurjenje v naravi

Konec meseca februarja je postregel s spomladanskimi temperaturami in vreme nas kar vabi, da začnemo z zunanjimi deli. Med te sodi tudi spomladansko čiščenje travnikov, njiv, parcel, pospravljanje lop in podobno. Pri čiščenju običajno ostaja odpadno vejevje in drugi naravni material, ki se ga najlaže znebimo s požigom. V zadnjem času opažamo veliko teh dejavnosti zato vam gasilci PGD Komen podajamo nekaj nasvetov kako pravilno in predvsem varno kuriti v naravnem okolju. Ukrepi so naslednji:

Poskrbimo za urejeno okolico okoli stavb – vse gorljive snovi skladiščimo v varni razdalji.
– Odstranimo veje dreves v bližini stavbe, zračnikov in dimnikov.
– V naravi kurimo samo na urejenih kuriščih in nikoli v suhih in vetrovnih dneh. Če se veter okrepi med kurjenjem moramo s kurjenjem takoj prenehati.
– V ogenj ne mečemo doz pod tlakom in drugih vnetljivih snovi.
– Po končanem kurjenju ogenj in žerjavico pogasimo ter prekrijemo z negorljivim materialom.
– Nikoli ne odmetavamo cigaretnih ogorkov.
– Vozil ne parkiramo v suhi travi.
– Po gozdu se ne vozimo z avtomobili in motorji.
– V gozdovih ne prižigamo ognjemetov.
Dosledno upoštevamo prepovedi in omejitve uporabe ognja v času, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja.
– Požiganje v gozdovih, na drugih gozdnih zemljiščih in na območjih v oddaljenosti do 100 metrov od gozda in drugih gozdnih zemljišč ni dovoljeno!

Ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, je v naravnem okolju prepovedano kuriti, prižigati kresove in ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete in naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.

Kdaj pokličemo gasilce?

Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno in o požaru takoj obvestimo Center za obveščanje na številko 112. S klicem na pomoč ne odlašamo!

Viri:

20. 01. 2021

Halo pomoč, tukaj požar! 4.del: Požar v naravi

Objavljamo še zadnji 4. preventivni prikazni film tokrat na temo “Požar v naravnem okolju”.

“NA POMOČ!”