PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Letošnji dogodki

11. 03. 2023

Občni zbor društva 2023

V soboto 11. marca 2023 je potekal občni zbor PGD Komen. Ta je bil še posebej pomemben, saj smo zaradi mandatnega leta, člani društva izvolili tudi novo vodstvo.
Seja je potekala po ustaljenem dnevnem redu vendar zaradi zdravstvenih odsotnosti nekoliko drugače. Občni zbor je z uvodnim pozdravom začel poveljnik društva, nato je sledila izvolitev organov zbora, ki so vodili občni zbor. V nadaljevanju so bila podana poročila predsednika katerega je prebral član upravnega odbora, poveljnika, tajnika, nadzornega odbora, predsednico za delo z gasilsko mladino, predsednice za delo z članicami in predsednika komisije za delo z veterani. Navzoči so najprej poslušali poročila organov društva, ter potrjevanje le teh, nato so sledile volitve, temu pa je sledila predstavitev plana dela za leto 2023.

Kot že omenjeno pa je bil letošnji Občni zbor tudi volilni, pri čemer smo člani društva vodenje društva že četrti mandat soglasno zaupali Marku Adamiču, drugi mandat pa poveljniku Blažu Rogelja. Poleg njiju je Občni zbor izvolil še ostale člane Upravnega odbora, Poveljstva, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije.

Po volitvah so pozdrave podali še gostje iz našega pobratenega društva PGD Zgornja Kungota, župan Občine Komen, direktor – poveljnik poklicne gasilske enote ZGRS Sežana, predsednik KGZ, poveljnik CZ Komen, gostje iz gasilskih društev naše gasilske zveze KGZ in Gasilske zveze Goriške.

Na koncu občnega zbora je komisija za odlikovanja in priznanja podelila še napredovanja in priznanja za člane našega gasilskega društva.

 

22. 02. 2023

Obisk 5. razreda OŠ Komen in Štanjel

V sredo 22. februarja 2023 so nas obiskali osnovnošolci petega razreda OŠ Komen in Štanjel.
Obisk smo začeli s kratko predstavitvijo prostovoljnega gasilstva v Sloveniji in delovanja našega društva. Predstavitev je potekala v sejni sobi. Nato smo se preselili v garderobne prostore, kjer jim je bila predstavljena osebna in skupna oprema gasilcev ter vozilo GVC-1 z vso pripadajočo opremo.
Po predstavitvah je sledili prikazi: požara olja na štedilniku z nepravilnim in pravilnim gašenjem, prikaz požara plinske jeklenke s pravilno pogasitvijo.

Za obisk se vodstvu šole in osnovnošolcem iskreno zahvaljujemo!

10. 02. 2023

Sestanek operativne enote PGD Komen

V petek 10. februarja 2023 je poveljstvo sklicalo sestanek operativne enote, ki ga je vodil poveljnik društva.

Na sestanku se je operativna enota seznanila z: statistiko intervencij, vaj, usposabljanj in drugih dogodkov v društvu.
Nato je poveljnik predstavil načrt za leto 2023: načrtovane vaje, izobraževanja, gasilska tekmovanja, delovne akcije v društvu.

Predsednik društva je na kratko predstavil plan nabave v tekočem letu in aktualne zadeve v društvu.

Sestanek smo zaključili z prijetnim druženjem v klubskem prostoru društva.

27. 01. 2023

Slovesnost ob 50. obletnici NK Komen

V petek 27.01 sta se član in članica PGD Komen udeležila slavnostne seje ob 50 letnici delovanja NK KOMEN.
Vsi govorci so poudarili velik pomen, ki ga je NK Komen v 50-ih letih delovanja za razvoj nogometa in športa na Krasu prispeval. Mladi so tisti, ki bodo v prihodnosti skrbeli za razvoj kluba, nogometa in športa nasploh.
Člani PGD Komen čestitamo NK Komnu za 50 let delovanja in jim želimo še mnogo uspešnih let ter zmag na tekmah.