PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Podarite 1% letne odmere dohodnine PGD Komen

Zakon o dohodnini, ki dopušča, da se del dohodnine nameni v dobrodelne namene oz. nevladnim organizacijam.

Člani PGD Komen vas vabimo, da namenite svojih del odmere dohodnine našemu prostovoljnemu društvu in s tem pripomorete, k še boljši opremljenosti naših članov in članic in boljšemu delovanju našega društva! S podpisom Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije, finančno ne izgubite ničesar, namenite nam le del, ki ga drugače dobi država.

Darujete tako, da si natisnete obrazec na tej povezavi: OBRAZEC.

Izpolnjen obrazec pošljete po navadni pošti na naslov:

Finančni urad Koper
p. p. 31
Ferrarska ulica 30, Koper
6001 Koper

ali

Finančna uprava Republike Slovenije
p. p. 631
Šmartinska 55, Ljubljana
1000 Ljubljana

V pomoč smo vam pripravili sliko z navodili za izpolnjevanje obrazca. Največji del dohodnine, ki ga lahko namenite je 1%:

Več informacij lahko pridobite na spletni strani: www.edavki.durs.si

Vsem tistim, ki se boste odzvali našemu vabilu se v naprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 1% že vplačane dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.