PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Statistika za leto 2001

Na operativnem področju je leto 2001 nekako prelomno. Bili smo priča požaru, ki ni bil tako rekoč vsakdanji požar, ogrožal je ljudi in njihovo premoženje. In samo zahvala gre vsem gasilcem in ostalim, da smo uspeli preprečiti in rešiti skoraj vse, kar bi tistega usodnega dne za zaselek Jablanec pomenilo konec. Pri gašenju so pomagali skoraj vsi gasilci iz primorske.

V letu 2001 smo imeli 31 intervencij in sicer:

1. Požari na objektih 1 intervencija
2. Prometne nesreče 2 intervencije
3. Požari na divjih odlagališčih 6 intervencij
4. Požari v naravnem okolju 22 intervencij

Na intervencijah smo porabili 1.100 prostovoljnih delavnih ur.

Poveljnik PGD Komen:
Boris Budal