PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Statistika za leto 2007

Leto 2007 je bilo povprečno leto glede intervencij. V preteklem letu smo imeli 31 intervencij na katerih smo opravili skupaj 1.256 prostovoljnih delavnih ur.

1. Požari na objektih 4 intervencije
2. Prometne nesreče 1 intervencija
3. Požari na prometnih sredstvih 2 intervencije
4. Tehnične intervencije 7 intervencij
5. Požari v naravnem okolju 9 intervencij
7. Požari na divjih odlagališčih 2 intervencije
6. Druge intervencije 6 intervencij
INTERVENCIJE:

V občini Komen smo intervenirali 26 krat, 3 krat smo odšli na pomoč gasilcem v občino Sežana in 2 krat smo odšli na pomoč v občino Železniki. Povprečna udeležba na intervenciji je bila 11 gasilcev. Sedem intervencij je bilo med 11:00 in 13:00 uro, štirinajst intervencij je bilo med 15:00 in 20:00 uro ter deset intervencij je bilo med 21:00 in 03:00 uro.

Udeležba operativnih gasilcev PGD Komen je bila zelo dobra, pri čemer moramo upoštevati, da je večina intervencij bila izven delavnega časa se pravi po 15:00 uri. Kar zadeva stavbnih požarov pa je udeležba gasilcev izredno dobra, saj je na vsakem stavbnem požaru sodelovalo preko 30 gasilcev PGD Komen.

Gasilcem gre tudi pohvala za pomoč, ki so jo nudili prebivalcem Železnikov. Že v sredo zvečer takoj po neurju smo bili iz strani KGZ naprošeni za pomoč v Železnike. Do 23 ure se je zbralo 11 gasilcev, ki so ob 02:00 uri zjutraj skupaj z ostalimi gasilci KGZ odšli na pot, ter bili ob 07:00 uri zjutraj v Železnikih. Od tam so se po celih 19 urah nudenja pomoči vrnili domov. Tako se je ponovilo tudi v nedeljo. V Železnikih je tako pomagalo skupaj 23 gasilcev PGD Komen, ki so skupaj opravili 440 prostovoljnih delavnih ur.

Poveljnik PGD Komen:
Marko Adamič