PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Statistika za leto 2008

Za leto 2008 velja, da je bilo precej deževno. Zato beležimo tudi upad števila intervencij, predvsem v naravi. Kljub temu pa smo v letu 2008 imeli 22 intervencij na katerih smo opravili skupaj 674 prostovoljnih delavnih ur.

1. Požari na objektih 3 intervencije
2. Prometne nesreče 2 intervencije
3. Požari na prometnih sredstvih 1 intervencija
4. Tehnične intervencije 5 intervencij
5. Požari v naravnem okolju 10 intervencij
6. Drugo 1 intervencija
INTERVENCIJE:

V Občini Komen smo intervenirali 21 krat, 1 krat smo odšli na pomoč gasilcem v Občino Sežana. Povprečna udeležba na intervenciji je bila 14 gasilcev. Največ intervencij je bilo v popoldanskem času med 14 in 20 uro. Pri interveniranjih ni prišlo do nobene poškodbe gasilcev, kar je razveseljujoče. Nekaj manjših poškodb je nastalo na vozilih in tehniki.

Poveljnik PGD Komen:
Marko Adamič