PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Statistika za leto 2009

Gasilci smo imeli v letu 2009, 38 intervencij in na njih opravili 1325 prostovoljnih delovnih ur.

1. Požari na objektih 4 intervencije
2. Požari na prometnih sredstvih 1 intervencija
3. Tehnične intervencije 10 intervencij
4. Požari v naravnem okolju 23 intervencij
INTERVENCIJE:

V občini Komen smo intervenirali 32 krat, 3 krat smo odšli na pomoč gasilcem v občino Sežana, po 1 krat pa smo odšli na pomoč gasilcem v občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica in Divača. Povprečna udeležba na intervenciji je bila 11 gasilcev. Pri interveniranjih ni prišlo do nobene poškodbe gasilcev, kar je razveseljujoče, na opremi in tehniki pa je nastalo nekaj manjših poškodb.

Poveljnik PGD Komen:
Marko Adamič