PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Statistika za leto 2014

Gasilci smo imeli v letu 2014, 47 intervencij in na njih opravili 1180 prostovoljnih delovnih ur.

1. Požari na objektih 4 intervencije
2. Prometne nesreče 6 intervencij
3. Požari na prometnih sredstvih 1 intervencija
4. Tehnične intervencije 29 intervencij
5. Požari v naravnem okolju 4 intervencije
6. Pomoč reševalcem 1 intervencija
7. Onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi 1 intervencija
8. Požari v komunalnih in drugih zabojnikih 1 intervencija
INTERVENCIJE:

Gasilci smo posredovali do konca leta 2014 na 47 intervencijah. Na njih je sodelovalo skupaj 272 gasilcev PGD Komen, ki so opravili skupaj 1.180 prostovoljnih delavnih ur. Tako smo 4 krat intervenirali v naravnem okolju, 4 krat posredovali pri stavbnih požarih, skupaj z ZGRS Sežana smo 6 krat posredovali ob prometnih nesrečah, tehnično pomoč smo nudili 29 krat, 1 krat smo nudili pomoč reševalcem, enkrat smo posredovali pri onesnaženju, nesreče z nevarnimi snovmi in enkrat smo gasili v komunalnih in drugih zabojnikih . V občini Komen smo intervenirali 32 krat, 2 krat smo odšli na pomoč gasilcem v občino Sežana, 4 krat smo nudili pomoč gasilcem v občini Postojna, 2 krat smo odšli na pomoč gasilcem v občino Pivka in 2 krat v občino Ilirska Bistrica in 5 krat smo šli na pomoč v občino Logatec. Statistično gledano se je vsake intervencije povprečno udeležilo 6 gasilcev v gasilskem domu pa je bilo v pripravljenosti povprečno 3 gasilci. Na interveniranjih ni prišlo do nobene poškodbe gasilcev, kar je razveseljujoče, na opremi in tehniki pa je nastalo, kar veliko poškodb.

Poveljnik PGD Komen:
Matjaž Hribar