PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

16. tekmovanje ekip gasilskih terenskih vozil

V soboto 4. junija 2016 je v okolici Postojne potekalo 16. tekmovanje ekip gasilskih terenskih vozil, ki se ga je udeležila tudi ena ekipa iz PGD Komen.
Start tekmovanja je bil v gasilskem domu PGD Postojna, kjer so ekipe dobile potno knjigo s šestimi kontrolnimi točkami. Same točke so se nahajale na neutrjenem terenu, ob makadamskih oziroma gozdnih poteh, do katerih je dostop mogoč s terenskimi vozili.
Na prvi točki so se ekipe preizkusile v spretnostni vožnji, na drugi točki reševale poškodovanca z vrvno tehniko, na tretji točki nudile prvo pomoč oboleli osebi, na četrti (skriti) točki so se soočile s tehničnim pregledom vozila, na peti točki so ekipe gasile notranji požar in na zadnji, šesti točki opravile vajo z nahrbtnjačo. Vse vaje so bile ocenjevane s strani sodnikov, ekipe so za premagovanje proge in vseh nalog potrebovale približno uro in pol.
Na tekmovanju so sodelovali štirje gasilci PGD Komen z vozilom Land Rover 110 (GVM). Dosegli so 21. mesto od skupno 43 ekip.

Za dosežen uspeh jim vsi člani in članice PGD Komen čestitamo!

PGD Komen izreka tudi čestitke vsem članom in članicam PGD Postojna za odlično izpeljano tekmovanje!