PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Regijsko preverjanje ekip prve pomoči 2019

V soboto 8. junija 2019 se je ekipa bolničarjev PGD Komen udeležila vsakoletnega preverjanja ekip prve pomoči, ki je letos potekalo v Pivki.
Na preverjanju so se ekipe preizkusile v štirih delovnih točkah in sicer nesreča v pekarni, udar strele na otroškem igrišču, prometna nesreča in eksplozija plina v stanovanjski hiši.
Šest članska ekipa bolničarjev mora na delovnih točkah kar najhitreje in po najboljših močeh oskrbeti poškodovance. Vsaka ekipa ima vodjo, ki mora ustrezno razporediti delo in ga usklajevati, komunicirati z drugimi službami zaščite in reševanj itd. Skozi delovne točke ekipe preverijo svoje znanje pri oskrbi različnih poškodb, obolenj, soočanje s travmami poškodovanih, temeljnih postopkih oživljanja,…
Delo ekip ocenjujejo sodniki Rdečega križa Slovenije, ki so vsi zdravniki, reševalci, medicinske sestre ali drugi zaposleni delavci v zdravstvu. Po vsaki vaji ocenjevalci ocenijo delo ekipe in se z njimi tudi pogovorijo tako da lahko svoje znanje še nadgradijo.
Na preverjanju je sodelovalo 9 ekip iz Slovenije in tri gostujoče ekipe iz Republike Hrvaške. Naša ekipa je na tekmovanju dosegla 3041 točk in se uvrstila na šesto mesto.

Članice in člani PGD Komen čestitamo naši ekipi za dosežen uspeh!