PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Tekmovanje Kraške gasilske zveze 2018

V soboto 12. maja 2018 je v dopoldanskem času potekalo mladinsko gasilsko tekmovanje Kraške gasilske zveze (KGZ). Letos je  bila naloga organizacije in izvedbe tekmovanja zaupana našemu društvu.

Tekmovanje se je začelo s postrojem mladinskih gasilskih enot iz vseh društev KGZ (Komen, Štjak, Sežana, Divača, Materija, Senožeče, Lokev, Povir). Zbrane enote sta pozdravila poveljnik in predsednik KGZ, predsednik PGD Komen in poveljnik PGD Komen, ki je tudi predstavil tekmovalne proge in prireditveni prostor, organizacijo prehrane itd.
Po uvodni otvoritvi se je tekmovanje zares začelo. Na tekmovanju so se zvrstile enote v kategorijah pionirji, pionirke in mladinci. Pionirji in pionirke so tekmovali v vaji z vedrovko, štafeti s prenosom vode in razvrščanju. Mladinci so se pomerili v mokri vaji s hidrantom, razvrščanju in teoretičnih testih.

Naše gasilsko društvo je na tekmovanju nastopilo z dvema ekipama pionirjev in dvema ekipama mladincev, ki so dosegle odlične rezultate:

PIONIRJI:

 • KOMEN 1 – 2. mesto
 • KOMEN – 4. mesto

MLADINCI:

 • KOMEN – 3. mesto
 • KOMEN 1 – 5. mesto

Zaradi številčnosti ekip in zelo dobrih rezultatov je naše društvo osvojilo tudi mladinski prehodni pokal KGZ, ki tako še eno leto ostaja v našem društvu.
Mladinskega tekmovanja KGZ se je skupno udeležilo preko 250 mladih gasilcev in gasilk, ter njihovih mentorjev in mentoric. Ob zaključku tekmovanja je vse prisotne pozdravil tudi podžupan Občine Komen g. Valter Ščuka.

Člani in članice PGD Komen tako našim kot tudi vsem ostalim mladinskim ekipam za dosežena mesta iskreno čestitamo!

Po zaključku mladinskega tekmovanja je nastopil čas za tekmovanje članov in članic, ter veteranov Kraške gasilske zveze.
Začetek tekmovanja nam je pokvarilo slabo vreme, zato ni bilo uvodnega postroja in pozdravov. Tako je gasilce nagovoril le predsednik KGZ, ki je predstavil potek tekmovanja, organizacijo prireditvenega prostora, prehrane itd.

Na tekmovanju so bile zastopane vse kategorije, razen članic B in starejših gasilk. Iz našega društva so se tekmovanja udeležile dve ekipe starejših gasilcev, ena ekipa članic A in po dve ekipi članov B in članov A. Starejši člani so tekmovali v vaji iz raznoterosti in vaji s hidrantom, vse ostale ekipe pa so tekmovale v taktični mokri vaji, ki je organizirana le v KGZ in je plod naše domišljije in znanja. V vaji gasilci postavljajo cevovod in zbijajo tarčno, premagujejo oviro, se opremljajo z izolirnimi dihalnimi aparati in rešujejo lutko iz objekta.

Naši mladi gasilci so v jutranjem delu že osvojili nekaj odličnih mest. S tem trendom smo gasilci PGD Komen v popoldanskem času tudi nadaljevali.

STAREJŠI GASILCI:

 • KOMEN 1 – 1. mesto
 • Komen – 3. mesto

ČLANICE A:

 • KOMEN – 2. mesto

ČLANI B:

 • KOMEN – 1. mesto
 • KOMEN 1 – 5. mesto

ČLANI A:

 • KOMEN – 1. mesto (osvojen prehodni pokal KGZ v trajno last)
 • KOMEN 1 – 6. mesto

Tekmovanje smo zaključili s postrojem in pozdravnim nagovorom predsednika KGZ, podžupana Občine Komen g. Valterja Ščuka in predsednikom PGD Komen. Po podelitvi priznanj in pokalov je predsednik KGZ članom A PGD Komen podelil prehodni pokal KGZ, ki je bil osvojen že tretjič zaporedoma in je tako prešel v trajno last društva. PGD Komen že šest let zapovrstjo zaseda 1. mesto na tekmovanjih KGZ v kategoriji članov A.

Vsem našim ekipam in ekipam vseh ostalih društev še enkrat iskreno čestitamo za vsa dosežena mesta!

Prav tako se vodstvo društva zahvaljuje članom in članicam PGD Komen za vse delo, ki je bilo opravljeno pred in med samim tekmovanjem. Prvi odzivi društev in zveze nakazujejo, da je bilo tekmovanje odlično organizirano.

Zahvala gre tudi članom NK Komen, ki so nam dovolili uporabo njihovih površin in podjetju TOŠČ mesnica in trgovina.

Tekmovanje se je zaključilo s podelitvijo šopka dolgoletni tajnici KGZ, Viktoriji Bernetič – Viki. Vika bo 19. maja 2018 na 17. kongresu Gasilske zveze Slovenije prejela drugo najvišje priznanje Kipec gasilca – priznanje za dolgoletno delo v gasilski organizaciji..

Tudi v popoldanskem času je na tekmovanju nastopilo preko 250 gasilcev in gasilk. Po zaključku tekmovanja je sledilo druženje ob ritmih skupine Krasiks.