PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Zgodovina

Začetki Prostovoljnega gasilskega društva Komen segajo v leto 1948, ko je na komenskem Krasu, prišlo do potrebe po zaščiti premoženja in narave pred požari. Skromna oprema, vendar izjemen občutek za pomoč in prostovoljstvo in želja po druženju v osvobojeni domovini – to so bile odlike društva v povojnih letih.

Orali so ledino našemu društvu

Pred gasilskim domom

Čas od leta 1967 do 1984 je pomenil obdobje strokovnega opremljanja – od prve avtocisterne do pospešene prenove stavbe gasilskega doma v Komnu. In od tu naprej smo se razvijali v strokovnosti, opremljenosti in k sreči tudi kadrovsko nismo nikoli zatajili, tudi sedaj ne, ko je družba storilno naravnana. V vseh teh letih smo in skrbimo za gasilski podmladek in tudi gospodarski subjekti so, in nas v našem okolju vselej sprejemajo z največjo mero razumevanja.

Naš prvi kombi IMV1600

Na vsakem tekmovanju nastane gasilska fotografija – in vedno nas je veliko

V PGD Komen se zavedamo te odgovorne naloge in skušamo preko gasilskih tekmovanj, še posebej pa izobraževanj, usposabljanj in vaj, ki se jih udeležujemo in jih pripravljamo, obdržati nivo operativne pripravljenosti za vse vrste intervencij, ki jih opravljamo na našem terenu (gašenje in reševanje v primeru vseh vrst požarov, naravnih in drugih nesreč, skupaj z ZGRS Sežana reševanje v prometnih nesrečah, sodelovanje z reševalci, izvajanje preventivnih nalog,…).

Izobraževanje na temo požarov v naravi

Požar avtomobila – vaja oktober 2010

PGD Komen je edino in osrednje gasilsko društvo v Občini Komen. Razporejeno je v III. kategorijo gasilskih enot, in je eno izmed osmih gasilskih društev v KGZ. Društvo opravlja javno gasilsko službo na površini 103 km2 požarnega okoliša v občini Komen pa tudi izven občine, na enem izmed najbolj ogroženih predelov Slovenije pred požari v naravnem okolju. Kar 50% okoliša je takega. Društvo ima od 30 do 60 intervencij letno. PGD Komen danes sestavlja 180 članov od tega je 58 operativnih gasilcev, na kar smo še posebej ponosni. V svojem voznem parku imamo 6 vozil (GVM-1, GVM-1, GVGP-1, GVGP-2, GVC 16/25 in GCGP-3), z vso pripadajočo opremo.

Največ intervencij predstavljajo požari v naravi

Posredujemo na vseh vrstah intervencij

Veseli smo, da smo v letu 2004 prejeli bronasti znak CZ RS, v letu 2008 gasilsko odlikovanje II. stopnje in Zlati grb Občine Komen. Vse te spodbude in priznanja, nam vedno znova dajejo novega zagona za nadaljnje delo v službi sočloveka.

Veseli smo, da združujemo plemenite ljudi, od najmlajših do najstarejših. Izbira je velika. Želimo si, da bi tako tudi ostalo.

Člani PGD Komen, 2016

Vozni park PGD Komen, 2016