PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Intervencije v letu 2020

07. 12. 2020 ob 20:13 uri

59. Požar v objektih, Kobdilj

ReCO Postojna nas je obvestil, da se močno kadi iz peči za centralno kurjavo. Na lokaciji smo ugotovili, da se je peč pregrela zaradi izklopljenih črpalk, ki so bile ugasnjene zaradi izpada električne energije. Peč smo izpraznili in nadzorovali dokler se ni ohladila. Škode ni bilo. Na intervenciji je sodelovalo 15 gasilcev PGD Komen z dvema voziloma in trije poklicni gasilci ZGRS Sežana z enim vozilom. V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še 5 gasilcev.

30. 10. 2020 ob 15:54 uri

58. Pomoč reševalcem, Štanjel

ReCO Postojna nas je obvestil, da v vasi Štanjel oseba ne diha. Na lokaciji so osebo že oživljali občani. Do prihoda reševalcev smo izvajali temeljne postopke oživljanja, nato pa nudili pomoč reševalcem. Oživljanje je bilo neuspešno. Na intervenciji je sodelovalo 7 gasilcev PGD Komen z enim vozilom, en gasilec, ki je bil v bližini dogodka, reševalci in zdravnik NMP Sežana. V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še 6 gasilcev.

21. 10. 2020 ob 11:35 uri

57. Prometna nesreča, Tomačevica

ReCO Postojna nas je obvestil o prometni nesreči v vasi Tomačevica. Na lokaciji smo ugotovili, da je vozilo zapeljalo iz cestišča in da je ena oseba še vedno v avtomobilu. Skupaj s poklicnimi gasilci ZGRS Sežana smo požarno in naletno zavarovali mesto nezgode, stabilizirali vozilo in poškodovani osebi nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. Na intervenciji so sodelovali 4 gasilci PGD Komen z enim vozilom in 7 gasilcev, ki so bili v bližini dogodka, 3 poklicni gasilci ZGRS Sežana z enim vozilom, reševalci NMP Sežana in policija. V gasilskem domu sta bila v pripravljenosti še dva gasilca.

10. 10. 2020 ob 19:48 uri

56. Odstranjevanje sršenov, Preserje pri Komnu

Občan v vasi Preserje pri Komnu nas je obvestil, da je v dimniku odkril sršenje gnezdo. Na lokaciji smo ugotovili, da sršeni ogrožajo stanovalce in da gnezdo onemogoča uporabo dimnika. Gnezdo smo odstranili. Na intervenciji so sodelovali 4 gasilci PGD Komen z enim vozilom.

06. 10. 2020 ob 20:40 uri

55. Odstranjevanje os, Sveto pri Komnu

Podjetje, ki vzdržuje pokopališča v Občini Komen nas je obvestilo, da so v vasi Sveto pri Komnu odkrili osje gnezdo in da ogroža obiskovalce. Gnezdo smo odstranili in uničili. Na intervenciji so sodelovali 4 gasilci PGD Komen z enim vozilom.

06. 10. 2020 ob 19:42 uri

54. Odstranjevanje sršenov, Gabrovica pri Komnu

Občan v vasi Gabrovica pri Komnu nas je obvestil, da je v kopalnici odkril sršenje gnezdo. Na lokaciji smo ugotovili, da se gnezdo nahaja v zračniku in da ogroža stanovalce. Gnezdo smo odstranili. Na intervenciji so sodelovali 4 gasilci PGD Komen z enim vozilom.

05. 10. 2020 ob 19:48 uri

53. Odstranjevanje sršenov, Volčji Grad

Občan v vasi Volčji Grad nas je obvestil, da je odkril sršenje gnezdo. Na lokaciji smo ugotovili, da se gnezdo nahaja na zunanji steni hiše. Sršeni so ogrožali stanovalce zato smo gnezdo odstranili in luknjo v steni zamašili. Na intervenciji so sodelovali 4 gasilci PGD Komen z enim vozilom.

05. 10. 2020 ob 10:11 uri

52. Poplave meteorne vode, Sveto

ReCO Postojna nas je obvestil, da je v vasi Sveto v stanovanjski hiši zalita klet. Na lokaciji smo skupaj s poklicnimi gasilci ZGRS Sežana prečrpali približno 3m3 vode. Na intervenciji je sodelovalo 7 gasilcev PGD Komen z enim vozilom, en gasilec ZGRS Sežana z enim vozilom in dežurni delavec elektro podjetja. V gasilskem domu so bili v pripravljenosti še trije gasilci.

01. 10. 2020 ob 20:17 uri

51. Odstranjevanje os, Gabrovica pri Komnu

Občanka v vasi Gabrovica nas je obvestila, da imajo v hiši osje gnezdo. Na lokaciji smo ugotovili, d a se gnezdo nahaja v dimniku hiše. Gnezdo smo odstranili in uničili. Na intervenciji je sodelovalo 5 gasilcev PGD Komen z enim vozilom.

01. 10. 2020 ob 20:16 uri

50. Odstranjevanje sršenov, Komen

Občan v vasi Komen nas je obvestil, da je na podstrešju hiše odkril več sršenjih gnezd. Na lokaciji smo ugotovili, da sršeni ogrožajo stanovalce. Gnezda smo odstranili. Na intervenciji je sodelovalo 5 gasilcev PGD Komen z enim vozilom.