PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Intervencije v letu 2015

29. 06. 2015 ob 11:48 uri

36. Padec kolesarja, Tomačevica

ReCO Postojna nas je obvestil o padcu kolesarja v vasi Tomačevica. Ob prihodu na lokacijo smo skupaj s poklicnimi gasilci ZRGS Sežana prometno zavarovali kraj nesreče in nudili prvo pomoč poškodovanemu kolesarju do prihoda reševalcev. Dodatno pomoč je nudila tudi medicinska sestra Zdravstvenega doma Sežana, ki se je naključno pripeljala na kraj nezgode. Na intervenciji je sodelovalo sedem gasilcev PGD Komen z enim vozilom, trije poklicni gasilci ZGRS Sežana z enim vozilom, NMP Sežana, medicinska sestra ZD Sežana in Policija. V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še pet gasilcev PGD Komen.

22. 06. 2015 ob 17:27 uri

35. Požar v naravi, Kobjeglava

ReCO Postojna nas je obvestil o požaru v naravi pri vasi Tupelče. Ob prihodu na lokacijo smo ugotovili, da gre za nadzorovano kurjenje pri vasi Kobjeglava. Občanu smo pomagali pogasiti požarišče. Na intervenciji je sodelovalo 5 gasilcev PGD Komen z enim vozilom in poklicni gasilci ZGRS Sežana. V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še 10 gasilcev.

15. 06. 2015 ob 20:23 uri

34. Požar v naravi, Majerji

ReCO Postojna nas je obvestil o požaru v naravi med Valami in Majerji. Ob prihodu na lokacijo smo ugotovili, da gori pašnik pri vasi Majerji. Požar smo pogasili, pogorelo je 0,5ha travnate površine. Na intervenciji je sodelovalo sedem gasilcev PGD Komen z enim vozilom, trije poklicni gasilci ZGRS Sežana z enim vozilom. V gasilskem društvu je bilo v pripravljenosti še 14 gasilcev.

09. 06. 2015 ob 15:30 uri

33. Požar v naravi, Štanjel – Lukovec

Na požarišču intervencije prejšnjega dne smo opravili preventivni pregled požarne linije. Odkrili smo še nekaj žarišč, ki smo jih pogasili. Sodelovali so štirje gasilci PGD Komen s enim vozilom. Preventivni pregled je bil opravljen tudi dne 10. 6. 2015, novih žarišč nismo odkrili.

08. 06. 2015 ob 14:59 uri

32. Požar v naravi, Štanjel – Lukovec

ReCO Postojna nas je obvestil o požaru v naravi blizu vasi Lukovec. Na lokaciji smo ugotovili, da gori na istem požarišču kot pred nekaj dnevi, vzrok za ponoven vžig je bil podtalni požar. Požar smo pogasili in požarišče temeljito zalili. Pogorelo je 0,6 Ha površine. Na intervenciji je sodelovalo 13 gasilcev PGD Komen s tremi vozili in poklicni gasilci ZGRS Sežana. V gasilskem domu so bili v pripravljenosti še štirje gasilci.

04. 06. 2015 ob 13:42 uri

31. Požar v naravi, Štanjel – Lukovec

ReCO Postojna nas je obvestil o požaru v naravi med Štanjelom in Lukovcem. Zagorelo je v borovem gozdu, vzrok požara pa je bil padec električnega droga zaradi dotrajanosti. Drog se je naslonil na bližnji bor, kar je povzročilo iskrenje. Pogorelo je 0,5ha gozdne površine. Na intervenciji je sodelovalo 11 gasilcev PGD Komen s dvema voziloma in poklicni gasilci ZGRS Sežana s dvema voziloma. V gasilskem domu so bili v pripravljenosti še dva gasilca.

13. 05. 2015 ob 19:20 uri

30. Odstranjevanje čebel, Komen

Občan nas je obvestil, da so se mu v neaktivnem dimniku naselile čebele. Čebele smo varno odstranili in očistili kamin. Na intervenciji so sodelovali trije gasilci PGD Komen z enim vozilom.

30. 04. 2015 ob 12:49 uri

29. Prometna nesreča, Kobdilj – Ponikve

ReCO Postojna nas je obvestil o prometni nesreči tovornega vozila med Ponikvami in Avberjem. Ob prihodu na lokacijo smo ugotovili, da je lokacija nesreče med Kobdiljem in Ponikvami. Tovorno vozilo je bilo izven cestišča, prevrnjeno na bok. Skupaj s poklicnimi gasilci ZGRS Sežana smo naletno in požarno zavarovali kraj nesreče, nudili prvo pomoč lažje poškodovanemu vozniku tovornjaka in pregledali vozilo ter okolico za morebitnim puščanjem nevarnih snovi. Na intervenciji je sodelovalo 7 gasilcev PGD Komen z enim vozilom, poklicni gasilci ZGRS Sežana z enim vozilom, reševalci NMP Sežana in Policija.

15. 04. 2015 ob 13:52 uri

28. Požar v naravi, Brestovica pri Komnu

ReCO Postojna nas je obvestil o požaru v naravi v vasi Brestovica pri Komnu. Na lokaciji smo ugotovili, da je občanu pri kurjenju ogenj ušel izpod nadzora. Požar smo pogasili in linijo temeljito zalili z vodo. Pogorelo je cca. 0,5 ha travnate površine. Na intervenciji je sodelovalo 10 gasilcev PGD Komen z dvema voziloma in trije poklicni gasilci ZGRS Sežana z enim vozilom. V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še 6 gasilcev.

30. 03. 2015 ob 14:07 uri

27. Požar v naravi, Sv. Katarina

ReCO Postojna nas je obvestil o požaru v naravi pri vasi Škrbina, pod hribom Sv. Katarina. Ugotovili smo, da je požar blizu lovske koče Mihajli, pod hribom Sveta Katarina. Gorelo je grmičevje in trava na težko dostopnem terenu. Požar smo omejili in ga pogasili. Na intervenciji je sodelovalo 17 gasilcev PGD Komen s štirimi vozili in trije poklicni gasilci ZGRS Sežana z enim vozilom.