PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Arhiv ostali dogodki

17. 07. 2020

Član PGD Komen opravil usposabljanje za poklicnega gasilca

V četrtek 16. in v petek 17. julija 2020 so v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu potekali zaključni izpiti in vaje 27. generacije kandidatov za poklicnega gasilca. Šestmesečnega usposabljanja se je udeležilo 40 kandidatov. Med njimi je tudi član PGD Komen Gašper Trobec, ki je od lanskega leta zaposlen v poklicni gasilski enoti ZGRS Sežana.

Člani in članice PGD Komen Gašperju in vsem ostalim kandidatom iskreno čestitamo!

14. 07. 2020

Poletje na Krasu 2020

Športna zveza Komen nas je povabila, da njihovim članom predstavimo gasilsko društvo Komen. Predstavitev je potekala v sklopu večdnevnega dogodka Poletje na Krasu, ki ga zveza pripravlja vsako leto.
Vabilu smo se odzvali v sredo 1. julija 2020. Zbranim otrokom smo predstavili gasilsko opremo in gasilsko cisterno GCGP-3, ki je največje vozilo v našem društvu. Po predstavitvi smo otrokom prikazali še delovanje gasilske črpalke in s tako otroke pošteno »zalili z vodo«. Na predstavitvi so sodelovali trije gasilci PGD Komen z enim vozilom.

Športni zvezi Komen se zahvaljujemo za vabilo, otrokom pa želimo prijetne poletne počitnice!

04. 07. 2020

Občni zbor društva 2020

V soboto 04. julija 2020 je potekal občni zbor PGD Komen. Ta je bil še posebej pomemben, saj smo zaradi izteka mandata, člani društva izvolili tudi novo vodstvo. Zaradi varnostnih razlogov povezanih z epidemijo, je bil letošnji volilni občni zbor PGD Komen povsem drugačen. Potekal je zunaj in sicer pred lovsko kočo v Mihajlih. Tako smo lahko bili na svežem zraku, ter držali ustrezno varnostno razdaljo. Povabljeni so bili le člani društva, ter predstavnik KGZ in občinsko vodstvo.

Sicer pa je seja potekala po ustaljenem dnevnem redu. Navzoči so najprej poslušali poročila organov društva, ter potrjevanje le teh, nato so sledile volitve, temu pa je sledila predstavitev plana dela za leto 2020, podelitev odlikovanj in pozdravni nagovori gostov.

Kot že omenjeno pa je bil letošnji Občni zbor tudi volilni, pri čemer smo člani društva vodenje društva že tretji mandat soglasno zaupali Marku Adamiču, medtem ko je dosedanjega poveljnika Matjaža Hribarja zamenjal Blaž Rogelja, kateremu vodenje operative prav tako ni tuje, saj je bil prejšnji mandat namestnik poveljnika. Poleg njiju je Občni zbor izvolil še nekatere nove člane Upravnega odbora, Poveljstva, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije. Na koncu je predsednik društva, v imenu vseh podelil posebno plaketo društva, kot zahvalo dosedanjemu poveljniku Matjažu Hribarju za 8 letno poveljevanje operativni enoti, ter Denisu Ostrouška za 15 let uspešno opravljanja funkcije blagajnika društva.

Poleg domačih gasilcev sta bila na Občnem zboru prisotna in navzoče nagovorila župan mag. Erik Modic in poveljnik KGZ Peter Jerina.

15. 06. 2020

Zažig “cveka” – požarna straža

Osnovnošolci 9. razreda OŠ Komen so nas zaprosili za požarno stražo pri tradicionalnem zažigu »cveka«. S tem tradicionalnem dejanjem šolarji vsako leto oznanijo zaključek osnovne šole. Prošnji smo se z veseljem odzvali in poskrbeli, da je zažig bil varen.

Članice in člani PGD Komen šolarjem 9. razreda čestitamo za zaključek osnovno šole in želimo obilo šolskih uspehov tudi v bodoče!

22. 05. 2020

Donacija podjetja Biostile

V mesecu maju nas je presenetil klic iz podjetja Biostile, da nam želijo ponovno donirati razkužilo za roke. Razkužilo smo od predstavnika podjetja prevzeli v petek 22. maja 2020.

Članice in člani PGD Komen se podjetju za donacijo iskreno zahvaljujemo!

26. 03. 2020

Donacija podjetja Biostile

V teh težkih časih epidemije koronavirusa je podjetje Biostile iz Komna podarilo PGD Komen 40 litrov razkužila. Donacijo je iz rok predstavnika podjetja g. Boruta Kosmine prejel naš član Tomaž Rogelja.

Člani in članice PGD Komen se podjetju Biostile za donacijo iskreno zahvaljujemo.

29. 02. 2020

Sestanek operativne enote

V soboto 29. februarja 2020 je poveljstvo sklicalo sestanek operativne enote, ki ga je vodil poveljnik društva.

Na sestanku se je operativna enota seznanila z analizo leta 2019: statistiko intervencij, vaj, usposabljanj in drugih dogodkov v društvu.
Nato je poveljnik predstavil načrt za leto 2020: načrtovane vaje, izobraževanja, gasilska tekmovanja, delovne akcije v društvu.

Sestanek smo zaključili z prijetnim druženjem v klubskem prostoru društva.

16. 01. 2020

Obisk 5. razreda Osnovne šole Komen

V četrtek 16. januarja 2020 so nas, tako kot vsako leto, obiskali osnovnošolci OŠ Komen.
Obisk smo začeli s kratko predstavitvijo prostovoljnega gasilstva v Sloveniji in delovanja našega društva. Predstavitev je potekala v sejni sobi. Nato smo se preselili v garderobne prostore, kjer jim je bila predstavljena oprema in garaže kjer smo jim predstavili vozila. Obisk smo zaključili s prikazom uporabe gasilnih aparatov. Pri uporabi le teh so se šolarji lahko preizkusili.