PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Arhiv ostali dogodki

22. 06. 2021

Vzdrževanje vodovoda

V torek 22. junija 2021 nas je Kraški vodovod obvestil, da je prišlo do okvare na vodovodnem omrežju. Skupaj s poklicnimi gasilci JZGRD Nova Gorica smo vzdrževali tlak v vodovodnem omrežju v vasi Opatje Selo. Na vzdrževanju tlaka je bil en gasilec s gasilsko cisterno GCGP-3.

20. 06. 2021

Požarna straža – Festival Gledanica

V nedeljo 20. junija smo izvajali požarno stražo ob zaključku Festivalu Gledanica.
Festival se je zaključil z prižigom kresa v večernih urah. Nadzorovali smo kurjenje kresa in na koncu požarišče temeljito zalili z vodo. Na požarni straži so sodelovali štirje gasilci PGD Komen z enim vozilom.

19. 06. 2021

Občni zbor 2021

V soboto 19. junija 2021 je potekal redni občni zbor PGD Komen, tokrat v lovski koči Lovske družine Dolce v Nadrožici.

Občni zbor je otvoril predsednik PGD Komen. Po izvolitvi delovnih organov zbora so poročila o delu društva v letu 2020 predstavili predsednik, poveljnik, blagajnik, komisija za delo z mladino, članicami, nadzorni odbor in verifikacijska komisija. Po sprejemu poročil je predsednik predstavil še plan dela za leto 2021, ki je bil tudi soglasno sprejet. V nadaljevanju so občni zbor nagovorili župan Občine Komen g. Erik Modic, predsednik Kraške gasilske zveze Dimitri Dokić in poveljnik poklicne gasilske enote ZGRS Sežana Blaž Turk. Pozdravili so nas tudi predstavniki društva PGD Kobarid OE Livek, ki so nas prišli pozdravit ob prepisu našega člana v njihovo društvo. Po nagovorih gostov so gasilci in gasilke prejeli priznanja, odlikovanja in napredovanja.

Ob koncu smo se z društveno zahvalo zahvalili Gojmir Lešnjak – Gojcu in Lenart Kobalu iz podjetja Kobal Production za pomoč pri snemanju kratkih preventivnih filmov.

16. 06. 2021

Sežig “cveka” – požarna straža

Osnovnošolci 9. razreda Osnovne šole Komen so nas prosili za požarno stražo pri tradicionalnem sežigu »cveka«. Gre za dolgoletno tradicijo, s katero se otroci poslovijo od šolskih klopi v OŠ Komen. Prošnji smo se z veseljem odzvali. Ko je cvek zgorel smo pogorišče temeljito zalili z vodo.

Ob tej priložnosti šolarjem 9. razreda OŠ Komen izrekamo čestitke ob zaključku osnovne šole!

12. 06. 2021

Dirka po Sloveniji 2021

V soboto 12. junija 2021 je potekala 3. etapa kolesarske dirke po Sloveniji, od Ajdovščine do Nove Gorice. Etapa je potekala tudi po cestah skozi občino Komen.
Gasilci PGD Komen smo bili zaprošeni za pomoč pri omejitvi in usmerjanju prometa med etapo. Skladno z navodili organizatorjev smo zaprli odseke določenih cest, usmerjali promet in po koncu predvidene zapore poskrbeli, da je promet normalno in varno stekel.

Na dogodku je sodelovalo 15 gasilcev PGD Komen.

11. 06. 2021

Prvi sestanek operativne enote 2021

V petek 11. junija 2021 je poveljnik PGD Komen sklical sestanek operativne enote.
Na sestanku je poveljnik predstavil plan dela za leto 2021 in aktualne zadeve, ki so trenutno v teku.
V nadaljevanju je pomočnik poveljnika za radijske zveze predstavil nov sistem alarmiranja in obveščanja operativne enote t.i. FireApp. Aplikacijo so z junijem 2021 začela uporabljati vsa društva Kraške gasilske zveze.

02. 03. 2021

Boris Budal prejemnik plakete Civilne zaščite

Dan 1. marec je za pripadnike in pripadnice civilne zaščite dan, ko obeležujemo naše delovanje. Na ta dan vsako leto podelijo najvišja priznanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V letošnjem letu je med prejemniki priznanj tudi naš član Boris Budal. Prejel je plaketo Civilne zaščite, ki se podeljuje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Boris je na področju gasilstva aktiven že več kot 40 let. Deluje v prostovoljnih in poklicnih gasilskih vrstah, kot član PGD Komen in poklicni gasilec v gasilski enoti ZGRS Sežana. Opravljal je številne funkcije, bil je poveljnik PGD Komen in poveljnik Krške gasilske zveze, trenutno je vodja preventive in namestnik poveljnika v ZGRS Sežana, je član komisije za požare v naravi pri Gasilski zvezi Slovenije, sodeluje tudi v komisijah na KGZ in PGD. S svojim delom je vedno stremel k razvoju našega gasilskega društva in gasilstva na Krasu.

Članice in člani PGD Komen Borisu Budalu iskreno čestitamo in mu želimo uspešno delo še naprej!

25. 02. 2021

Spomladansko čiščenje in kurjenje v naravi

Konec meseca februarja je postregel s spomladanskimi temperaturami in vreme nas kar vabi, da začnemo z zunanjimi deli. Med te sodi tudi spomladansko čiščenje travnikov, njiv, parcel, pospravljanje lop in podobno. Pri čiščenju običajno ostaja odpadno vejevje in drugi naravni material, ki se ga najlaže znebimo s požigom. V zadnjem času opažamo veliko teh dejavnosti zato vam gasilci PGD Komen podajamo nekaj nasvetov kako pravilno in predvsem varno kuriti v naravnem okolju. Ukrepi so naslednji:

Poskrbimo za urejeno okolico okoli stavb – vse gorljive snovi skladiščimo v varni razdalji.
– Odstranimo veje dreves v bližini stavbe, zračnikov in dimnikov.
– V naravi kurimo samo na urejenih kuriščih in nikoli v suhih in vetrovnih dneh. Če se veter okrepi med kurjenjem moramo s kurjenjem takoj prenehati.
– V ogenj ne mečemo doz pod tlakom in drugih vnetljivih snovi.
– Po končanem kurjenju ogenj in žerjavico pogasimo ter prekrijemo z negorljivim materialom.
– Nikoli ne odmetavamo cigaretnih ogorkov.
– Vozil ne parkiramo v suhi travi.
– Po gozdu se ne vozimo z avtomobili in motorji.
– V gozdovih ne prižigamo ognjemetov.
Dosledno upoštevamo prepovedi in omejitve uporabe ognja v času, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja.
– Požiganje v gozdovih, na drugih gozdnih zemljiščih in na območjih v oddaljenosti do 100 metrov od gozda in drugih gozdnih zemljišč ni dovoljeno!

Ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, je v naravnem okolju prepovedano kuriti, prižigati kresove in ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete in naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.

Kdaj pokličemo gasilce?

Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno in o požaru takoj obvestimo Center za obveščanje na številko 112. S klicem na pomoč ne odlašamo!

Viri:

20. 01. 2021

Halo pomoč, tukaj požar! 4.del: Požar v naravi

Objavljamo še zadnji 4. preventivni prikazni film tokrat na temo “Požar v naravnem okolju”.

“NA POMOČ!”